Bekendmakingen

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

 

 

- CBS 2018 06 01, Tijdelijk verkeersreglement straatbarbecue de Schaetzengaarde, bekendgemaakt op 14/06/2018

 

- CBS 2018 06 01, Tijdelijk verkeersreglement retro rondrit Ambiorix Old Cars, bekendgemaakt op 14/06/2018

 

- CBS 2018 05 25, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Nieuw  Tongeren, bekendgemaakt op 14/06/2018

- CBS 2018 05 25, Tijdelijk verkeersreglement Gymcana te Rutten, bekendgemaakt op 14/06/2018


- CBS 2018 05 18, Tijdelijk verkeersreglement dorpsfeest Lauw, bekendgemaakt op 14/06/2018

 

- Openbaar Onderzoek omgevingsvergunning  Limburg WIND(T)

 

- CBS 2018.05.25, Omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van woonhuis naar handelshuis, Sint-Truidersteenweg 400

 

- CBS 2018.05.25, Omgevingsvergunning voor het renoveren van een voorgevel, Elderenstraat 51

 

- CBS 2018.05.25, Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis, wit kaleien van de gevels, afbraak stallen en plaatsen van zonnepanelen, Oude Kerkstraat 19 

 

- Bekendmaking meldingsakte Maxi Zoo Tongeren 

 

- Bekendmaking Openbaar onderzoek Agro Riemst 

 

- Bekendmaking beslissing EDF Luminus

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek Evapco Europe bvba

- GR 2018 04 23, Bekendmaking opheffen, behouden en vastleggen van nieuwe rooilijnen, bekendgemaakt op 24/05/2018


- CBS 2018.05.04,Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een woning aan de achterzijde, Lerestraat 34


- CBS 2018 05 09, Tijdelijk verkeersreglement ikv Eventing op 26 en 27 mei, bekendgemaakt op 16/05/2018


- GR 2018 04 23, Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 5 in de atlas van de buurtwegen van Berg), bekendgemaakt op 23/05/2018

- GR 2018 04 23, Goedkeuring aanpassingen retributie jeugdactiviteiten, bekendgemaakt op 22/05/2018

- CBS 2018.04.20, Omgevingsvergunning voor het slopen van bouwvallige stallingen en illegaal bijgebouw (garage), Bosstraat 37 

 

- CBS 2018.04.20, Omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing, Waterstraat 39 

 

- CBS 2018.04.20, Omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinberging met overdekt terras en het regulariseren van verharding (+/- 150 m²), Hasseltsesteenweg 216

 

- Bekendmaking procesnota GRUP Hippodroom, bekendgemaakt op 01/05/2018 

 

- Bekendmaking startnota GRUP Hippodroom, bekendgemaakt op 01/05/2018

 

- GR 2018 04 23, Aanpassingen aan retributiereglement jeugdactiviteiten, bekendgemaakt op 27/04/2018

- CBS 2018 04 20, Tijdelijk verkeersreglement Werremesmèrt op 2 september, bekendgemaakt op 16/05/2018

- CBS 2018 04 12, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt op 24 juni, bekendgemaakt op 16/05/2018

- CBS 2018 04 12, Tijdelijk verkeersreglement zeepkistenrace op 3 juni, bekendgemaakt op 16/05/2018

- Openbaar onderzoek ivm de aanvraag tot afschaffing en verlegging van een deel van de buurtweg nr. 5 in de atlas van de buurtwegen van Berg, bekendgemaakt 27/04/2018


- CBS 2018.04.12, Omgevingsvergunning voor de groenaanleg van een binnengebied, het bouwen van een carport en fietsenberging - Hemelingenstraat 36 - 38

 

- CBS 2018.04.12, Omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een bestaand magazijn tot atelier voor pottenbakkerij met woongelegenheid, Nullenaren 7


- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning, verbetering en aanleg riolering langs de Bredeweg, Kolmontstraat, Burchtstraat, bekendgemaakt op 20/04/2018

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning, erosiemaatregel in Riksingen, Kellensstraat, bekendgemaakt op 19/04/2018.


- GR 2018 03 26, Aanvullende verkeersreglementen Sint-Catharinastraat en Brouwersstraat, bekendgemaakt op 19/04/2018

 

- GR 2018 03 26, Aanvullende verkeersreglementen Dirikenlaan en Eeuwfeestwal, bekendgemaakt op 19/04/2018

- GR 2018 03 26, Aanvullend verkeersreglement Wijkstraat, bekendgemaakt op 19/04/2018

 

- Getuigschrift van bekendmaking van het besluit van de bestendige deputatie tot de wijziging van buurtweg 1 en 9 in de atlas der buurtwegen, bekendgemaakt op 12/04/2018

- GR 2018 03 26, Afschaffen en onttrekken van openbaar domein van de rooilijnen Dreef Nerem, bekendgemaakt op 12/04/2018

 

- CBS 2018.03.30, Omgevingsvergunning voor afbraak woningen en stallingen, Piringerbroek 51

 

- CBS 2018.03.30, Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning, Perzikenstraat 5

 

- CBS 2018.03.30, Omgevingsvergunning voor verbouwing en functiewijziging van een handelshuis naar woning, Wijngaardstraat 45

 

- CBS 2018.03.30, Omgevingsvergunning voor regularisatie en verbouwing rijwoning en bouwen van bijgebouw (tuinberging en overdekt terras), Maastrichtersteenweg 160 

 

- CBS 2018.03.30, Omgevingsvergunning voor gevelrenovatie, Achttiende-Oogstwal 3 

 

- CBS 2018 03 23, Omgevingsvergunning aanvraag uitreken en plaatsen van een nieuwe vitrine + plaatsen reclame Maastrichterstraat 30

 

- CBS 2018 03 23, Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande praktijkwoning naar een eengezinswoning Ijzerbron 69

 

- CBS 2018 03 23, Omgevingsvergunning elektriciteitscabine Lorreberg


- CBS 2018 03 23, Omgevingsvergunning voor het rooien van 12 Italiaanse populieren ter hoogte van de Luikersteenweg


- CBS 2018 03 23, Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Houbbenstraat op 7 juli, bekendgemaakt op 16/05/2018

- CBS 2018 03 23, Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Merkenstraat, bekendgemaakt op 16/05/2018

- Bekendmaking openbaar onderzoek aanmeldingsdossier ontwerp-MER pluimveebedrijf Malcorps bvba, bekendgemaakt op 30/03/2018

- Militaire oefening op Tongers grondgebied dd. 17/04/2018, bekendgemaakt op 28/03/2018

 

- CBS 2018 03 16, Omgevingsvergunning voor het rooien van 8 kerspruimen, Keerstraat 

 

- CBS 2018 03 16, Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in open bebouwing, Blaarstraat 2016 

 

- CBS 2018 03 16, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Vreren op zo 5 augustus, bekendgemaakt op 20/03/2018


- CBS 2018 03 16, Tijdelijk verkeersreglement CWXRM - project in het Gallo-Romeins Museum op 21 maart en 3 april, bekendgemaakt op 20/03/2018

 

- CBS 2018 03 02, Tijdelijk verkeersreglement familiedag petanqueclub Nerem op za 9 juni, bekendgemaakt op 20/03/2018

 

- CBS 2018 03 02, Tijdelijk verkeersreglement opendeurdag brandweerkazerne op zo 3 juni, bekendgemaakt op 20/03/2018

- Openbaar onderzoek ivm de stukken opgesteld door het ruilverkavelingscomité Jesseren, bekendgemaakt op 12/03/2018


- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning, oprichten van een tuinberging met overdekt terras en het regulariseren van verharding, Hasseltsesteenweg 216, bekendgemaakt op 09/03/2018


- Militaire oefening op Tongers grondgebied dd. 20/03/2018, bekendgemaakt op 09/03/2018

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning, aanleg binnengebied, bouwen van een carport en een fietsenberging, Hemelingenstraat 36, bekendgemaakt op 06/03/2018

- CBS 2018 02 03, Tijdelijk verkeersreglement tuning meeting industrieterrein Overhaem, bekendgemaakt op 05/03/2018

 

- GR 2018 02 26, Aanvullend verkeersreglement Ruttermolenstraat, bekendgemaakt op 05/03/2018

- GR 2018 02 26, Aanvullend verkeersreglement Lerestraat en Butsstraat, bekendgemaakt op 05/03/2018

 

- CBS 2018 02 23, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Dijk op zondag 15 april, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 02 09, Tijdelijk verkeersreglement schoolfeest Lauw op 26 mei, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 02 02, Tijdelijk verkeersreglement jaarlijkse Ambiorixrun op en rond het Pliniuspark, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 02 02, Tijdelijk verkeersreglement estafetteloop op vrijdag 6 april, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 01 26, Tijdelijk verkeersreglement kinderopvoering van het Evermarusspel op 25 maart, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 01 19, Tijdelijk verkeersreglement jaarlijkse zwemloop te Sportoase Eburons Dôme op 1 juli, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- CBS 2018 01 12, Tijdelijk verkeersreglement jaarlijkse handboogwedstrijd te Lauw op 28 en 29 april, bekendgemaakt op 01/03/2018

 

- Bekendmaking bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (Elicio), bekendgemaakt op 01/03/2018

- Openbaar onderzoek vaststelling van het gebied “Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont” en de “voormalige spoorwegbedding lijn 23 (fruitspoor)” in de Landschapsatlas (2018-V13), bekendgemaakt op 14/02/2018

 

- Bekendmaking beslissing aanleg omleidingsweg fase 1, bekendgemaakt op 08/02/2018

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - bouwen van een woning in open bebouwing - Blaarstraat 216, bekendgemaakt op 08/02/2018

- Bekendmaking militaire oefening op woensdag 21 februari, bekendgemaakt op 30/01/2018

- Bekendmaking bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus), bekendgemaakt op 23/01/2018

 

- Belgisch Staatsblad 2018 01 22, Bekendmaking van goedkeuring RUP KMO-Noord, bekendgemaakt op  23/01/2018

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning - fietsverbinding Dreef-Keerstraat - 19 januari tot 18 februari 2018, bekendgemaakt op 18/01/2018

 

- Vacatures voor standplaatsen tijdens de carnavalkermis 2018, bekendgemaakt op 16/01/2018

- CBS 2018 01 05, Tijdelijk verkeersreglement ikv de jaarlijkse tuningmeeting te Overhaem op 2 april, bekendgemaakt op 16/01/2018

 

- CBS 2018 01 12, Tijdelijk verkeersreglement ikv de jaarlijkse fakkeltocht te Henis op 20 januari, bekendgemaakt op 16/01/2018 

 

Bekendmakingen 2017

Bekendmakingen 2016

Bekendmakingen 2015

Bekendmakingen 2014

 

/

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley