Bekendmakingen

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

- Beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor Garage Timmermans, bekendgemaakt op 19/05/2017

- Openbaar onderzoek: Vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg, bekendgemaakt op 18/05/2017


- Openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen, bekendgemaakt op 12/05/2017

- GR 2017 04 24, Rooilijn Kup Veld (Rutten), bekendgemaakt op 03/05/2017

- GR 2017 03 27, Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, bekendgemaakt 05/04/2017

- GR 2017 03 27, Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, bekendgemaakt 05/04/2017

- GR 2017 03 27, Aanvullend verkeersreglement AR-01-Koppelkist, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Aanvullend verkeersreglement AR-01-Millerweg, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Openbaar onderzoek RUP 'KMO-Noord Tongeren, bekendgemaakt op 03/04/2017

- Openbaar onderzoek onteigening en onteigeningsplan zuidelijke rand Ambiorixkazerne, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest in Lauw op zaterdag 20 mei 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - dorpsfeest te 's-Herenelderen op zondag 3 september 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest te Koninksem op zaterdag 13 mei 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - garageverkoop Dijk op zondag 23 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 17, Tijdelijk verkeersreglement - rommelmarkt in  Vreren op zondag 6 augustus 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 02 24, Tijdelijk verkeersreglement - familiedag van Petanqueclub Nerem op zaterdag 10 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 02 10, Tijdelijk verkeersreglement - internationale handboogschietwedstrijd te Lauw op 29 en 30 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 02 10, Tijdelijk verkeersreglement - straatfeest in de Merkenstraat op zaterdag 8 juli 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 02 03, Tijdelijk verkeersreglement - Mossel One op 24 en 25 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 01 20, Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijkse Sint-Kristoffelbedevaart te Henis op 24 en 25 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2016 12 23, Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijkse tuningmeeting te Overhaam op maandag 17 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wijkkermissen 2017, bekendgemaakt op 29/03/2017

- GR 2017 03 27, Uitleenreglement materialen stad  Tongeren, bekendgemaakt op 29/03/2017

- Bekendmaking: Verlegging en wijziging van buurtweg nr. 35 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren, bekendgemaakt op 27/03/2017

- CBS 2017 03 17, Subsidie voor de bescherming van de huis- en boerenzwaluw, bekendgemaakt op 22/03/2017

- GR 2017 03 06, Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken, bekendgemaakt op 13/03/2017

 

- GR 2017 03 06, Nieuwe rooilijnen gelegen Vrijheidweg en Heesterveldweg, bekendgemaakt op 08/03/2017

- Kennisgeving milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - windmolenproject te Vreren, bekendgemaakt op 07/02/2017

- Openbaar onderzoek van 23 januari 2017 tot en met 21 februari 2017 betreft aanleg van de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 1, bekendgemaakt op 19/01/2017

 

- CBS 2017 01 13, Tijdelijk verkeersreglement ikv nieuwjaarsdrink inwoners Dreef Nerem, bekendgemaakt op 19/01/2017

 

 

 

Bekendmakingen 2016

Bekendmakingen 2015

Bekendmakingen 2014

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley