Aanvullende verkeersreglementen Dirikenlaan en Eeuwfeestwal

19/04/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de aanvullende verkeersreglementen Dirikenlaan een Eeuwfeestwal goedgekeurd werd door de gemeenteraad in vergadering van 26 maart 2018.

 

Download hier het besluit.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley