Aterstoase jogging

31/05/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van Aterstoase Jogging op zondag 17 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 23 december 2016. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op de Beemdstraat is op zaterdag 17.06.2017 het verkeer verboden, tussen 10.00u en 20.00u, uitgezonderd het plaatselijk verkeer. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met nadars en verkeersborden C3 met onderbord  "uitgezonderd plaatselijke bediening" en verkeersborden F41.

- In de Beemdstraat is parkeren en stilstaan verboden op zaterdag 17.06.2017 tussen 10.00u en 20.00u. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door borden E3.

- Op zaterdag 17.06.2017 van 12.00u tot 18.00u is alle verkeer verboden vanaf het kruispunt van de Blaarstraat en de Eerste Meistraat tot aan de Hardelweg in de richting van Tongeren Centrum. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door nadars, borden C1,D1f en F41.

- Het verkeer naar Tongeren centrum wordt omgeleid via de Eerste Meistraat – Maastrichtersteenweg.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley