Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht i.h.k.v. de opmaak van het PRUP Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren

02/06/2017

 

De dienst Mer heeft beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden:

-   Via de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en dossiernummer SCRPL17094.

-   Bij het loket van de dienst mobiliteit van de stad Tongeren, 2de verdieping van het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren tijdens de openingsuren.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley