Bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor Garage Timmermans

19/05/2017

 

De dienst Mer heeft beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve gevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden via de website van de dienst Mer www.mervlaanderen.be of bij het loket van de dienst ruimtelijke ordening van de stad Tongeren, 2de verdiep van het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren tijdens de openingsuren.

 

De bekendmaking loopt van 1 tot en met 30 juni 2017.

 

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kunt u downloaden via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank . U vindt de documenten via het dossiernummer SCRPL17102.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley