Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsproject - groenaanleg binnengebied, bouwen van een carport en fietsenberging - Hemelingenstraat 36

Groenaanleg binnengebied, bouwen van een carport en een fietsenberging


Referentie omgevingsloket: OMV_2018018097

Referentie gemeente: OMV/2018/00025

Projectnaam omgevingsloket: De groenaanleg binnengebied, het bouwen van een carport en een fietsenberging

Projectnaam gemeente: De groenaanleg binnengebied, het bouwen van een carport en een fietsenberging

Ligging: Afdeling 73083, sectie C, perceel 897F, 898A

Contactpersoon: Sarah Blomme


Het bestuur van deelt mee dat door Vangronsveld Hilde, Onze Lieve Vrouwstraat 23 te 3740 Bilzen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 73083, sectie C, perceel 897F, 898A Het betreft een aanvraag tot de groenaanleg binnengebied, het bouwen van een carport en een fietsenberging.


Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/03/2018 tot en met 06/04/2018. Reden openbaar onderzoek: afwijking Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Centrum': artikel 3.41


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 06/04/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .


Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.


07/03/2018


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley