CWXRM - project in het Gallo-Romeins Museum

20/03/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van het CWXRM-project in het Gallo-Romeins Museum op 21 maart en 3 april 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 16 maart 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Kielenstraat (bovenste gedeelte) is het verkeer verboden op 21 maart en 3 april 2018 van 09u.00 tot 12u.00.

- In de Kielenstraat (bovenste gedeelte) is parkeren verboden op 21 maart en 3 april 2018 van 09u.00 tot 12u.00.

- Op de parkeerplaatsen die uitkomen op het kruispunt Kielenstraat-Ridderstraat-Predikherenstraat is parkeren verboden op 21 maart en 3 april 2018 van 09u.00 tot 12u.00.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley