Eventing op 26 en 27 mei

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de Eventing op 26 en 27 mei 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 9 mei 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Gousbeemdstraat, vanaf centrum Berg tot aan het begin van de woonzone in Ketsingen, is het verboden te parkeren aan de kant van het stedelijk kerkhof, op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 tussen 07.00u en 18.00u;

- De Linkerrijstrook van de Gousbeemdstraat (kant stedelijk kerkhof), vanaf centrum Berg tot aan de woonzone in Ketsingen, zal ingericht worden als éénrichtingstraat, richting Ketsingen op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 tussen 07.00u en 18.00u. Deze maatregel wordt aangegeven door de borden E9a;

- In Gilliswinhof en de Sint-Martensstraat wordt op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 tussen 07.00u en 19.00u éénrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de Baversstraat;

- Op Gilliswinhof en de Sint-Martensstraat is het verboden te parkeren op 26 en 27 mei tussen 07.00u en 19.00u

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley