Familiedag petanqueclub Nerem

20/03/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een familiedag van petanqueclub Nerem op zaterdag 9 juni 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 maart 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verkeer verboden op zaterdag 9 juni 2018 tussen 10u.00 en 22u.00.

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verboden te parkeren op zaterdag 9 juni 2018 tussen 10u.00 en 22u.00.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley