Getuigschrift van bekendmaking v/h besluit v/d BD buurtweg 1 en 9 in de atlas van de buurtwegen

12/04/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren bevestigt, dat het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg van 29 maart 2018 tot de wijziging van buurtweg nr.1 en buurtweg nr.9  in de Atlas der Buurtwegen van Tongeren en vastlegging van de nieuwe rooilijnen gelegen aan de Blaarstraat en de Beemdstraat , overeenkomstig het rooilijnplan van studiebureau Geotec van 3 augustus 2017, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, vierde lid, van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen op de gewone wijze bekendgemaakt is op 9 april 2018 en aangeplakt is gebleven tot  16 april 2018.

 

Afgeleverd te Tongeren, om gevoegd te worden bij het dossier.

Tongeren, 16 april 2018.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley