Jeugdtriathlon

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van jeugdtriathlon op zondag 2 juli 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 7 april 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         op zondag 2 juli 2017 tussen 12.00u en 18.00u is alle verkeer verboden vanaf de ingang van de parking Sportoase tot aan de splitsing met de Michielenweg;

·         op zondag 2 juli 2017 tussen 12.00u en 18.00u is het verboden te parkeren vanaf de ingang van de parking Sportoase tot voorbij de splitsing met de Michielenweg;

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley