Nieuwe rooilijnen gelegen Vrijheidweg en Heesterveldweg

08/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren maakt bekend dat er een onderzoek de Commodo et Incommodo geopend is nopens het besluit van de gemeenteraad van Tongeren van zes maart tweeduizend zeventien houdende het voornemen om een ontwerp-rooilijnplan vast te stellen van buurtweg nr.17 in de Atlas van de Buurtwegen van Tongeren (Vrijheidweg), afgebeeld op het rooilijnplan van studiebureau Geotec onder lijnstuk A-B-C-D-E-F-G-H en het voornemen om een ontwerp-rooilijnplan vast te stellen van buurtweg nr.1 in de Atlas van de Buurtwegen van Tongeren en van buurtweg nr.33 in de Atlas van de Buurtwegen van Berg (Heersterveldweg), afgebeeld op het rooilijnplan van studiebureau Geotec onder lijnstuk H-I-J-K. De gemeenteraad heeft het voornemen om alle bestaande rooilijnen van de genoemde buurtwegen ter hoogte van de nieuwe rooilijnen op te heffen. Dit met inbegrip van maar niet beperkt tot de rooilijnen ingetekend in de Atlassen van de Buurtwegen van Tongeren en Berg.

 

Het rooilijnplan ligt ter inzage op de financiële dienst, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden gedurende het onderzoek.

 

Het onderzoek zal gesloten worden op 7 april 2017 om 12 uur.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley