Openbaar onderzoek RUP KMO-Noord Tongeren

03/04/2017

 

STAD TONGEREN

BEKENDMAKING VAN OPENBAAR ONDERZOEK

RUP ‘KMO-NOORD TONGEREN’

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren ter kennis van de bevolking dat het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “KMO-Noord Tongeren”, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en een m.e.r.-screening, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 27 maart 2017, in het Administratief Centrum “Praetorium”, dienst Ruimtelijke Ordening & Huisvesting (2de verdieping), Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, voor iedereen ter inzage ligt van 17 april 2017 tot en met 15 juni 2017 tijdens de openingsuren.

 

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per aangetekende schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal worden bezorgd aan de GECORO, met adres secretariaat GECORO, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

Voor meer info: gecoro@stadtongeren.be

 

Opgesteld te Tongeren, op 31 maart 2017.

 

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

 

 

 

Luc Houbrechts                                                                       Patrick Dewael

Stadssecretaris                                                                       Burgemeester

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley