Openbaar onderzoek aanvraag tot afschaffing en verlegging van een deel van een buurtweg nr.5

27/04/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren brengt ter kennis dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek in verband met de aanvraag tot de afschaffing en verlegging van een deel van de buurtweg nummer 5 in de atlas van de buurtwegen van Berg, zoals voorlopig werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 23 april 2018.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 30 april 2018 tot en met 29 mei 2018.

 

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek tijdens de openingsuren in de gebouwen van het AC Praetorium, dienst Mobiliteit, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

 

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief verzonden aan de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley