Openbaar onderzoek rooilijn Kup Veld (Rutten)

03/05/2017


Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren maakt bekend dat er een onderzoek de Commodo et Incommodo geopend is nopens het besluit van de gemeenteraad van Tongeren van 24/04/2017 houdende het principe om een bestaande rooilijn gelegen te Rutten aan Kup Veld op te heffen, een gedeelte rooilijn te behouden en een nieuwe rooilijn vast te leggen, lot 1, groot 231m², zoals aangeduid op het rooilijnplan van studiebureau Geotec van 23 februari 2017.

Het rooilijnplan ligt ter inzage bij de financiële dienst, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

 

Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden gedurende het onderzoek.

 

Het onderzoek wordt gesloten op 2 juni 2017 om 12 uur.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley