Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken

13/03/2017

De beslissing genomen door de gemeenteraad op datum van 06/03/2017 betreffende de goedkeuring van de politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 13/03/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

U kunt het besluit hier raadplegen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley