Reglement verhuur materiaal stad Tongeren

29/03/2017

 

De beslissing genomen door gemeenteraad op datum van 27/03/2017 betreffende het reglement verhuur materiaal stad Tongeren, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 29/03/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

U kunt het reglement hier raadplegen.
Klik hier voor de prijzen van het uitleenmateriaal.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley