Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen

05/04/2017

 

De beslissing genomen door de gemeenteraad op datum van 27/03/2017 betreffende het reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05/04/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

U kunt het reglement hier downloaden.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley