Rommelmarkt

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een rommelmarkt op zondag 24 juni 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 april 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Riksingenstraat, tussen St-Geertruistraat en Arnoudstraat, is het verkeer verboden op zondag 24 juni 2018 van 07u.00 tot 18u.00.

- In de Riksingenstraat, tussen St-Geertruistraat en Arnoudstraat is parkeren verboden op zondag 24 juni 2018 van 07u.00 tot 18u.00.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley