Sint-Antoniusfeesten te Mal

01/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de St-Antoniusfeesten te Mal op zondag 11 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 28 april 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         In de Veldstraat, de Keerstraat, de Grootmeersstraat (tussen de Strikstraat en de Veldstraat) is alle verkeer verboden vanaf 06.00u tot 24.00u op zondag 11 juni 2017.

·         In de Veldstraat, de Keerstraat, de Grootmeersstraat (tussen de Strikstraat en de Veldstraat) is het verboden te parkeren vanaf 06.00u tot 24.00u op zondag 11 juni 2017.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley