Straatfeest Houbbenstraat

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van straatfeest in de Houbbenstraat op 7 juli 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 23 maart 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- In de Houbbenstraat tussen huisnummer 28  en 48 is het verkeer verboden van zaterdag 7 juli 2018 om 09u.00 tot zondag 8 juli 2018 om 12u.00.

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley