Straatfeest Merkenstraat

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van straatfeest in de Merkenstraat op 14 juli 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 23 maart 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         In de Merkenstraat, tussen de Elderseweg en de St-Antoniusstraat, is het verkeer verboden van zaterdag 14 juli 2018 om 10u.00 tot zondag 15 juli 2018 om 12u.00.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley