Subsidie voor de bescherming van de huis- en boerenzwaluw

22/03/2017

 

De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen op datum van 17/03/2017 betreffende de subsidie voor de bescherming van de huis- en, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 22/03/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Downloads:

- subsidiereglement

- aanvraagformulier

- besluit

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley