Tijdelijk verkeersreglement - Ambiorix Old cars op 6 augustus

28/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een activiteit van Ambiorix Old Cars op zondag 6 augustus 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld:

- Op het grasveld gelegen langs de Ottenburgsstraat en de parking gelegen tussen de Koninginnestraat en het Neremplein is het verboden te parkeren op zondag 6 augustus 2017 van 07u.00 tot 18u.00, uitgezonderd de organisatie.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley