Tijdelijk verkeersreglement - Halloweentocht Nerem op 31 oktober

06/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een halloweentocht in Nerem op 31 oktober 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op de Neremstraat, tussen de Kremersstraat en de Dreef, en het stuk Dreef (verbindingsstuk met Neremstraat) is alle verkeer verboden van 31 oktober 2017 vanaf 17.00u tot 1 november 2017 om 01.00u.

·         Op de in artikel 1 genoemde plaatsen is het verboden te parkeren van 31 oktober 2017 vanaf 17.00u tot 1 november 2017 om 01.00u.

·         In de Ottenburgsstraat is het verkeer verboden van 31 oktober 2017 om 17u.00 tot 1 november 2017 om 01u.00.

·         In de Ottenburgsstraat is parkeren verboden van 31 oktober 2017 om 17u.00 tot 1 november 2017 om 01u.00

·         Op de Neremstraat, vanaf het Neremplein tot aan Dreef, is parkeren verboden van 31 oktober 2017 om 17u.00 tot 1 november 2017 om 01u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley