Tijdelijk verkeersreglement - Internationale handboogschietwedstrijd te Lauw

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een internationale handboogschietwedstrijd te Lauw op 29 en 30 april 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 10 februari 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

·         In Hoogbroek, Nullenaren, Lange Steeg en de Veldweg ter hoogte van de Hesbeinstraat te Lauw is alle verkeer verboden op zaterdag 29 en zondag 30 april 2017 tussen 09.00u en 19.00u;

·         In Hoogbroek, Nullenaren, Lange Steeg en de Veldweg ter hoogte van de Hesbeinstraat te Lauw is stilstaan en parkeren verboden op zaterdag 29 en zondag 30 april 2017 tussen 09.00u en 19.00u;

·         De voormelde voorschriften worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley