Tijdelijk verkeersreglement - Nieuwjaarsdrink inwoners Dreef Nerem

19/01/2017


Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een receptie in de Dreef te Nerem op 21 en 22 januari 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 13 januari 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

Op de Dreef is het verkeer verboden (uitgezonderd bewoners) van zaterdag 21 januari 2017 om 18u.00 tot zondag 22 januari 2017 om 22u.00. De voormelde bepaling wordt ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens. Elk aanvullend reglement op het wegverkeer, dat strijdig is met bovenvermelde schikkingen wordt ingetrokken.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley