Tijdelijk verkeersreglement - dorpsfeest te Lauw op za 1 juli

06/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een Dorpsfeest te Lauw op zaterdag 1 juli 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         In Klerebroek (doodlopende gedeelte) is het verkeer verboden van zaterdag 1 juli 2017 om 08u.00 tot zondag 2 juli 2017 om 02u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley