Tijdelijk verkeersreglement - familiedag petanqueclub Nerem

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een familiedag van Petanqueclub Neren op zaterdag 10 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 24 februari 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verkeer verboden op zaterdag 10 juni 2017 tussen 10u.00 en 22u.00.

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verboden te parkeren op zaterdag 10 juni 2017 tussen 10u.00 en 22u.00.

- Deze maatregelen worden aangegeven door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley