Tijdelijk verkeersreglement - garageverkoop Dijk

30/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een garageverkoop te Tongeren op zondag 23 april 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 24 maart 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

- Op de Dijk, tussen de Wijkstraat en de Dirikenlaan, en op de rechterrijstrook van de Victor Lenaersdreef, ter hoogte van de basketbalvelden, is alle verkeer verboden op zondag 23 april 2017 tussen 06u.00 en 18u.00.

- Op de in artikel 1 genoemde plaats is het verboden te parkeren op zondag 23 april 2017 tussen 06:00 en 18:00.

- De bepalingen van Artikels 1 en 2 worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley