Tijdelijk verkeersreglement - openlucht misviering Mal op 15 augustus

28/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een openlucht misviering in Mal op 15 augustus 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 30 juni 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         De Klein-Malstraat, tussen de Viséweg en het kruispunt met de Veldstraat is afgesloten voor het verkeer op 15 augustus 2017 van 09.00u tot 13.00u;

·         In de Klein-Malstraat, tussen de Viséweg en het kruispunt met de Veldstraat, is het verboden te parkeren op 15 augustus 2017 van 09.00u tot 13.00u;

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley