Tijdelijk verkeersreglement - petanquetornooi Nerem op 2 september

28/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een petanquetornooi te Nerem op 2 september 2017 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 16 juni 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld:

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verkeer verboden op zaterdag 2 september 2017 tussen 10.00u en 21.00u

- In de Ottenburgsstraat, tussen het Neremplein en huisnummer 27, is het verboden te parkeren op zaterdag 2 september 2017 tussen 10.00u en 21.00u.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley