Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest GBS Henis op za 3 juni

02/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een schoolfeest in GBS Henis op zaterdag 3 juni 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op zaterdag 3 juni 2017 is het verkeer verboden in Kerkhenis (tussen de Weilgenstraat en de Winhofstraat) van 12u.00 tot 18u.00.

- Op zaterdag 3 juni 2017 is parkeren verboden in Kerkhenis (tussen de Weilgenstraat en de Winhofstraat) van 12u.00 tot 18u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley