Tijdelijk verkeersreglement - straatbarbecue Bolleberg op 19 augustus

06/06/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een straatbarbecue in de Bolleberg op zaterdag 19 augustus 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 juni 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op de Bolleberg, tussen de Bodemweg en de St-Huibrechtsstraat, is het verkeer verboden van zaterdag 19 augustus 2017 om 12u.00 tot zondag 20 augustus 2017 om 12u.00.

- Op de Bolleberg, tussen de Bodemweg en de St-Huibrechtsstraat, is parkeren verboden van zaterdag 19 augustus 2017 om 12u.00 tot zondag 20 augustus 2017 om 12u.00.

- In de Molenstraat is het verkeer in de richting van Boeberg verboden van zaterdag 19 augustus 2017 om 12u.00 tot zondag 20 augustus 2017 om 12u.00.

- In de Molenstraat is de snelheid beperkt tot 30 km per uur van zaterdag 19 augustus 2017 om 12u.00 tot zondag 20 augustus 2017 om 12u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley