Tijdelijk verkeersreglement - wijkkermissen 2017

29/03/2017

 

De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen op datum van 24/03/2017 betreffende het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wijkkermissen 2017, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 29/03/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Raadpleeg hier het reglement.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley