Vacature standplaats septemberkermis

Bericht in toepassing van artikel 13 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

 

Voor de septemberkermis 2017, die doorgaat van zaterdag 9 september 2017  t.e.m. donderdag 14 september 2017  zoekt de stad Tongeren :

 

In de zone voor hernieuwing van de kermis ( = blauwe zone)

 

Nieuwe unieke eetstand

-       Attractietype of vestiging: gegrilde vleeswaren op houtskool gebakken, specifiek bedoeld voor kermis en die is uitgesloten van bediening aan tafel.

-       Specificaties : Duits eethuis

-       Situering van de standplaats: In de zone voor hernieuwing op de Kastanjewal. Beschikbare ruimte op het foorterrein: 8m lengte en 5m diepte

-       Wijze en duur van toewijzing: uit de hand voor de duur van de septemberkermis 2017

-       De prijs en desgevallend de modaliteiten tot herziening : te betalen voor de aanvang van de kermis;
standgeld : afhankelijk van de grootte van de attractie

-       Elektriciteit: De uitbater dient zelf in te staan voor zijn elektriciteit door middel van een aanvraag tot aansluiting bij Infrax.

-       De uitbater dient de nodige maatregelen te nemen om verzakkingen en stabiliteitsproblemen te voorkomen en geen of minimale schade aan de grasmat te veroorzaken (Platen + vloer om het publiek vlot toegang te verlenen).

-       De uitbater dient de toelating van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid voor te leggen.

 

Modaliteiten :

De voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake toewijzing :

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in art. 15 van het KB van 24.09.2006.

Indien gewenst is het mogelijk om een woonwagen te plaatsen. Dit dient wel op voorhand aangevraagd te worden. Water wordt geleverd door de stad Tongeren.

 

De plaats en termijn van indiening van de kandidaturen:

De kandidaturen mogen worden ingediend  vanaf 28 augustus 2017  om  09.00u  en moeten tegen uiterlijk dinsdag 29 augustus om 17.00 u ingediend zijn.

 

Schriftelijke kandidaturen te richten aan:

College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren, t.a.v. de dienst economie, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of via mail naar natascha.verjans@stadtongeren.be

 

Onder toevoeging van :

a/ afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006

b/ alle nuttige informatie en documentatie over de attractie (vb. afmetingen);

c/ verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke        aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;

d/ voldoende recente foto’s en eventueel met verwijzing naar website;

e/ uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud).

f/ alle nuttige gegevens van de eventuele woonwagen (vb. afmetingen)

 

De termijn van de bekendmaking van de toewijzing :

September  2017

 

U kan desgewenst meer informatie bekomen bij de dienst economie :

Natascha Verjans, plaatsmeester, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren – tel. 012 80 01 79 of 0470 82 47 26 of via mail natascha.verjans@stadtongeren.be

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley