Verlegging en wijziging van buurtweg nr. 35 gelegen aan de kleinhandelszone Luikersteenweg

13/07/2017

 

GETUIGSCHRIFT VAN BEKENDMAKING VAN HET

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren bevestigt, dat het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg van 15 maart 2017 tot verlegging en wijziging van buurtweg nr.35 gelegen aan de kleinhandelszone Luikersteenweg, overeenkomstig het opmetingsplan van studiebureau Geotec van 8 april 2015, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, vierde lid, van de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen op de gewone wijze bekendgemaakt is op 9 juli 2017 en aangeplakt is gebleven tot  16 juli 2017.

Afgeleverd te Tongeren, om gevoegd te worden bij het dossier.

 

Tongeren, 16 juli 2017.

Namens het College,

 

 

 

Luc Houbrechts                                                                                              Patrick Dewael

secretaris                                                                                                        burgemeester

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley