Verlegging en wijziging van buurtweg nr. 3.5 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren

27/03/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Tongeren maakt bekend, dat de Bestendige Deputatie van Limburg op 15 maart 2017 is overgegaan tot het nemen van een besluit, houdende de verlegging en wijziging van buurtweg nr. 35 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren.

 

Deze bekendmaking loopt van 24 maart 2017 tot en met 31 maart 2017.

 

Een eventueel beroep tegen de beslissing van de Deputatie moet overgemaakt worden aan de Gouverneur van de Provincie Limburg binnen de 15 dagen volgend op deze bekendmaking.

 

Deze beslissing ligt ter inzage in de kantoren van de Directie Technische Aangelegenheden in het Administratief Centrum 'Praetorium', Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

 

 © Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley