Werremesmèrt

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een rommelmarkt (Werremesmert) op zondag 2 september 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 20 april 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op de Wijkstraat, tussen de Oudstrijdersstraat en Supra Delvigne, is het verkeer verboden op zondag 2 september 2018 van 06u.00 tot 22u.00.

·         Op de Wijkstraat, tussen de Oudstrijdersstraat en Supra Delvigne, is parkeren verboden op zondag 2 september 2018 van 06u.00 tot 22u.00.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley