Zeepkistenrace

16/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een zeepkistenrace op zondag 3 juni 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 april 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op zondag 3 juni 2018 is het verkeer verboden op de Ruttermarkt, in de St-Evermarusstraat, de Beekstraat, de Proenhofstraat, de Motstraat, de Toppetstraat, de Hagelindeweg,  Raam en een gedeelte van de Klein- en de Beekstraat en dit van 07u.00 tot 22u.00.

- Op zondag 3 juni 2018 is parkeren verboden op de Ruttermarkt, in de St-Evermarusstraat, de Beekstraat, de Proenhofstraat, de Motstraat, de Toppetstraat, de Hagelindeweg,  Raam en een gedeelte van de Klein- en de Beekstraat en dit van 07u.00 tot 22u.00.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley