Burgemeester en Schepenen

 

Het schepencollege van Tongeren bestaat uit 9 mandatarissen. Zij vormen als het ware 'de regering' van het stadsbestuur en zijn een collegiaal orgaan.

Naast een algemene uitvoeringsbevoegdheid heeft het schepencollege ook een aantal specifieke bevoegdheden. Zo is het ondermeer bevoegd voor het beheer van de stedelijke instellingen en patrimonium, het beheer van inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling, het toezicht op de boekhouding en nemen leiding over stadswerken.

Vergaderingen
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op vrijdagvoormiddag. De voorbereiding van de collegedossiers en de verslaggeving van de vergaderingen gebeurt door de algemeen directeur. 


Dewael Patrick

 

Patrick Dewael, Burgemeester

 

 

 

 

Bevoegd voor politie en veiligheid, brandweer, voorzitterschap van het AGB, toezicht op het OCMW, toezicht op de kerkfabrieken, burgerlijke stand en personeel.

Stassen Gerard


Gerard Stassen, schepen van Sport en Erfgoed

 

 

 

 

 

 

Bevoegd voor sport,erfgoed, monumenten en archief.

Christiaens An

 

An Christiaens, schepen van Openbare werken en Jeugd

 

 

 

 

Bevoegd voor openbare werken, jeugd en buitenschoolse kinderopvang.

Manet Eddy

 

Eddy Manet, schepen van Mobiliteit en Bevolking

 

 

 

 

Bevoegd voor mobiliteit (inclusief parkeerbeleid), buurten, wijken en bevolking.

Schiepers Guy

 

Guy Schiepers, schepen van Economie en Cultuur

 

 

 

 

Bevoegd voor lokale economie en cultuur.

Schouterden Jos

 

Jos Schouterden, schepen van Welzijn en Onderwijs

 

 

 

 

Bevoegd voor wonen, werk, welzijn en onderwijs.

Jans Patrick

 


Patrick Jans, schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu

 

 

 

 

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw.

Hoogmartens Mark

 

Marc Hoogmartens, schepen van Financiën en Toerisme

 

 

 

 

Bevoegd voor financiën en toerisme.

Vrancken Johnny

 

 

Johnny Vrancken, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken

 

 

 

 

Bevoegd voor OCMW, sociale zaken en gelijke kansen.

Houbrechts Luc

 

Luc Houbrechts, algemeen directeur

 

 

 

 

 

 

 

de algemeen directeur is bereikbaar op volgend e-mailadres: luc.houbrechts@stadtongeren.be

  

 

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley