De Motten

Finse piste tijdelijk buiten gebruik

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de parkings op de Motten. Vanaf woensdag 15 maart 2017 wordt de Finse piste gerenoveerd aan het B-plein. De piste is buiten gebruik tot uiterlijk vrijdag 24 maart 2017.

 

finse piste


Betonwerken parkings

 

beton aanbrengen parking B-plein
Stap 1

 afspuiten beton

Stap 2

 

 

Aanleg nutsleidingen parking van het B-plein

parking b plein

Foto: H. Savenay

 

De voorbereidende werken voor de herinrichting van stadspark De Motten zijn gestart in 2016. Er komt een parking aan De Velinx en aan de andere zijde van de projectzone ter hoogte van het voormalige B-plein. Beide parkings samen zijn goed voor 400 parkeerplaatsen.

 

Na de voltooiing wordt de huidige parking t.h.v. de jeugdgevangenis opgeheven en komt er ruimte vrij voor de uitbreiding van het stadspark tot een nieuwe groene long, vlakbij de oude stadskern.

De werken kaderen in het grote project van het openleggen van de Jeker. Tongeren verdient beter dan een gedempte Jeker. Een stad met het beste cultuurhistorisch museum van de lage landen en de grootste antiekmarkt van de Benelux, is het aan zichzelf verplicht meer te doen met de rivier die haar heeft groot gemaakt. En daar maken we nu werk van. Het openleggen van de Jeker zal een enorme impact hebben op de uitstraling van de stad en op de woonkwaliteit. Het stadspark wordt in de volgende jaren omgevormd tot een homogeen park waar natuur en water de boventoon hebben maar waar er ook ruimte is voor recreatie en sport.

 

Het traject van de Jeker is amper 55 kilometer lang, van de oorsprong tot de monding in de Maas. De landbouwcultuur in de vallei gaf aanleiding tot het ontstaan van Tongeren en Maastricht. De rivier was destijds voor beide steden van levensbelang, als bron van relatief schoon water en als verdedigingsmiddel. Later werd de Jeker echter gebruikt als open riool. Daarom werd in de jaren ’50 de rivier gedempt. Een historische vergissing. En die wordt nu rechtgezet. De Jeker wordt terug opengelegd, niet meer voor drinkwater en bescherming, maar als bindmiddel tussen stadsdelen.

 

De nieuwe Jeker zal stromen van De Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, stadspark De Motten en de wijken rond De Motten. Door een gepaste aankleding van de oevers en een uitgekiende indeling van het park zal de Jeker verschillende stadsdelen verenigen. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het stadspark worden ‘kamers’ ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. In de actieve zones is er ruimte voor sport en spel, de luwe zones zullen uitnodigen tot rust en ontspanning. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden de delen van het park.

 

In het park is het water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. Dat water zal proper zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt voor gescheiden opvang en afvoer van rioolwater naar zuiveringsinstallaties. De nieuwe Jeker wordt zo ontworpen dat het afgekoppelde regenwater veilig uit de stad geraakt zonder overstromingen te veroorzaken.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en stad Tongeren zijn partners in het Jekerdossier.

 

TIMING

- Aanleg parkings Velinx en B-plein:
Start: 19 september 2016
Einde: voorjaar 2017

- Verplaatsing nutsleidingen
Start: begin oktober 2016
Einde: medio 2017

- Openlegging Jeker + herinrichting Motten
Start: medio 2017

Einde: voorjaar 2019


INFOSESSIES

Op maandag 12 september werd er een infosessie georganiseerd voor de inwoners van de Luikerstraat, Looierstraat, Kastanjewal en Herckenrodestraat betreft de aanvang van de nutswerken:
- presentatie Infrax
- presentatie Sweco


Meer info, mail naar jeker@stadtongeren.be 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley