Evenementenloket

Voor de organisatie van uw activiteit bezorgt u tijdig en schriftelijk (per brief, mail of fax) uw aanvraag aan het evenementenloket. Deze schriftelijke aanvraag bevat, naast een beknopte algemene beschrijving van uw activiteit (inclusief data en tijdstippen) een volledige opsomming van al hetgeen u aan het stadsbestuur vraagt.

 

Downloads:

- aanvraagformulier evenementen

- uitleenreglement

- lijst uitleenmaterialen

Mogelijke vragen zijn:

  • algemene toelating tot de organisatie van een activiteit (vb. optochten, fuiven,...)
  • aanvragen met betrekking tot het nemen van tijdelijke verkeerstechnische maatregelen (vb. het tijdelijk verkeersvrij maken van een wijk,...)
  • aanvragen tot gebruik van stedelijke gebouwen (vb. Begijnhofkerk, stedelijke sporthal,...)
  • aanvragen met betrekking tot de bekendmaking van de geplande festiviteiten (vb. opname in de stadskrant,...)
  • diverse aanvragen en toelatingen (maaien van het gras op het openbaar domein voorafgaand aan de activiteit, machinaal borstelen van de openbare weg,...)

 

Belangrijk: Vermeld in deze schriftelijke aanvraag steeds uw naam en contactgegevens (adres en telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent).

 

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben kunnen wij aan de slag en nemen wij voor u contact op met de diverse diensten en verzamelen we de nodige adviezen alvorens een volledig dossier ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen. Nadat het schepencollege een beslissing heeft genomen wordt u per brief op de hoogte gebracht van de genomen beslissing. Deze brief bevat tevens een overzicht van richtlijnen, adviezen en opmerkingen die werden ontvangen van de betrokken diensten en waar u als organisatie rekening mee moet houden. U bezorgt één aanvraag aan het evenementenloket en u ontvangt ook slechts één antwoordbrief... eenvoudiger kan haast niet.

 

Voor meer informatie kan u kiezen uit:

Culturele infrastructuur

Formulieren cultuur

Reglementen cultuur

Parochiekerkenplan

 

Evenementenloket - cultuurcentrum de VELINX
Dijk 111, 3700 Tongeren
012 80 00 47 of 012 80 00 48
e-mail: evenementenloket@stadtongeren.be 

 

openingsuren:

maandag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

dinsdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

woensdag

08.30u-12.00u

13.00u-17.00u

donderdag

08.30u-12.00u

13.00u-18.30u

vrijdag

08.30u-12.00u

gesloten© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley