Recyclagepark

Wegwijs in het Limburg.net recyclagepark

 

Sinds juni 2016 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde recyclagepark in Tongeren uit. Limburg.net is de intergemeentelijke samenwerking die instaat voor afvalinzameling en -verwerking in Limburg en de stad Diest.

locatie: Industrieweg 2 te Tongeren - telefoon:

0800 90 720

 

containerpark 

Een gebruiksvriendelijk recyclagepark: dat is het resultaat van een aantal aanpassingen aan het bestaande park. Limburg.net herinrichtte en vergrootte het park. Een goede zaak voor u en het milieu.

Afval is onvermijdelijk en het kost handenvol geld om het afval te verwerken. Om de verwerkingskosten onder controle te houden, wordt er gewerkt met drie quota, berekend op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Een quotum is het maximale gewicht wat u jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis kunt brengen. Indien de quota niet volledig opgebruikt werden, dan kunnen ze niet overgedragen worden naar het volgend jaar. Zolang u die quota niet overschrijdt, hoeft u niet te betalen. Voor de aflevering van sommige afvalfracties dient onmiddellijk betaald te worden.

 

Hoe meldt u zich aan op het recyclagepark?

particulieren:

als particulier kunt u op het recyclagepark terecht met uw elektronische identiteitskaart (eID).

 

kmo’s, verenigingen en scholen:

Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op het recyclagepark met kleine hoeveelheden vergelijkbaar bedrijfsafval, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart (15 euro). Een kmo of vereniging kan, net zoals een particulier, de fractie recycleerbaar afval onbeperkt afleveren op het park. Voor de overige fracties betalen zij vanaf de eerste kilogram. Bedrijfsafval – restproduct van fabricage – is niet toegelaten. U ontvangt bij het verlaten van het park een factuur.

Vraag uw toegangskaart aan bij Limburg.net:

-      Telefonisch: 0800 90 720

-      E-mail: diftar@limburg.net

-      Internet: www.limburg.net/toegangskaart

 

Quota & tarieven

De meeste afvalfracties blijven gratis!

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de afvalfracties, de quota en de verschillende tarieven. Voor sommige afvalfracties gelden verschillende quota en tarieven. Wanneer u deze samen afvoert naar het park, moet u meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste quota en tarieven aangerekend worden. Wordt de weegcyclus niet herhaald, word het hoogste tarief van de afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

 

Jaarlijks quota afval die door een gezin gratis afgeleverd kunnen worden.

recycleerbaar afval*

onbeperkt

groenafval

400 kg/gezin

zuiver bouwpuin

1 000 kg/gezin

asbest

200 kg/gezin

*Recycleerbaar afval = aeea, autobanden (max. 4 per jaar per gezin), harde kunststoffen, holglas, kaarsresten, kga,  kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd, textiel, vlakglas en zachte kunststoffen.

 

Tarieven die aangerekend worden na overschrijding quota

zuiver bouwpuin

0,025 euro/kg

groenafval

0,05 euro/kg

asbest

0,08 euro/kg

Surf naar mijn.Limburg.net, registreer u en kijk vervolgens na hoeveel uw quota bedragen bij het onderdeel "mijn parkbezoeken".

 

 Altijd betalend

grond

0,05 euro/kg

hout

0,05 euro/kg

gemengd bouwpuin

0,08 euro/kg

gipsplaten

0,08 euro/kg

grofvuil

0,18 euro/kg

roofing

0,18 euro/kg

 

 

Werking van het park

Welke fracties u ook brengt naar het park, u moet altijd over de weegbrug rijden. Zo kan nauwkeurig bepaald worden hoeveel afval u aanvoert en of u er al dan niet voor moet betalen.

Rij de weegbrug op. Steek uw elektronische identiteitskaart (eID) in de kaartlezer van de zuil en geef in welke afvalsoort u bij heeft. De lading afval wordt een eerste maal gewogen (brutoweging). U krijgt uw kaart samen met een ticket terug. Na de registratie gaat de slagboom open en rijdt u het park binnen. Op de infopanelen, naast elke container, leest u welk soort afval u in welke container deponeert. Volg de rijrichting en parkeer alleen op de daarvoor voorziene stroken.

Deponeer uw afval in de containers.

Rij naar de uitgang van het park en rij de weegbrug op. Steek uw eID opnieuw in de zuil. Het voertuig wordt opnieuw gewogen (tarraweging). Na de tweede weging wordt het nettogewicht berekend en kunt u het park buiten rijden.

 

Het wegen van afval

Hou rekening met volgende tips voor een correcte weging:

De weegbruggen op het recyclagepark kunnen gewichten tot 30 ton registreren en tot 5 kg nauwkeurig wegen. Dit betekent dat wanneer u bij een bezoek aan het park minder dan 5 kg aflevert, er 5 kg aangerekend wordt. Vanaf 5 kg rondt het gewicht naar boven of beneden af volgens de gangbare afrondingsregels. Bijvoorbeeld: u brengt 6,7 kg afval, dan wordt er 5 kg aangerekend. Een gewicht van 8,1 kg wordt afgerond naar 10 kg. Limburg.net garandeert u een correcte afrekening omdat meerdere bezoeken aan het park ervoor zorgen dat de afrondingen naar boven en beneden elkaar in evenwicht houden. Zie erop toe dat er geen ander voertuig op de weegbrug staat als uw auto of fiets wordt gewogen. Bent u met twee naar het park gekomen? Zorg dat u ook allebei opnieuw in de auto zit wanneer u voor de tweede maal de weegbrug oprijdt. Voor sommige afvalfracties gelden verschillende quota en tarieven. Wanneer u deze samen afvoert naar het park, moet u meer dan één keer langs de ingaande weegbrug passeren zodat de juiste tarieven aangerekend worden, echter zonder dat u het park volledig moet verlaten.

 

Afvalfracties die ingezameld worden op het recyclagepark

Op het recyclagepark kunt u terecht met de volgende afvalstoffen: aeea (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest (golfplaten), autobanden (max. 4 per jaar per gezin), boomstronken, fijn tuinafval, gemengd bouwpuin, gipsplaten, grofvuil, harde kunststoffen, holglas (wit en gekleurd), hout, kaarsresten, kga (klein gevaarlijk afval: frituurvet en –olie, motorolie, tl-lampen, rookmelders, autoaccu’s, injectienaalden in naaldcontainer, batterijen, …), kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, pmd (plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), roofing, snoeihout, textiel, treinbielzen, vlakglas, zachte kunststoffen, zuiver bouwpuin, zuivere grond.

 

Harde en zachte kunststoffen worden apart ingezameld.

Op het nieuwe park wordt de fractie gemengde kunststoffen opgesplitst in twee fracties: harde en zachte kunststoffen.

harde kunststoffen

Alle harde kunststoffen groter dan 10 cm. Een metalen onderdeel moet niet verwijderd worden.

Voorbeelden: (bloem)potten, kisten, kratten, bakken, trays, gas-, pers- en waterleidingbuizen, PVC buizen, drainagebuizen, filterbuizen, kabelbeschermingsbuizen, mantelbuizen, emmers, speciekuipen, vaten, containers, multibox, paletten en boxpaletten, speelgoed, tuinmeubelen, kleerhangers, planchetten, profielen, dakgoten, raamkaders, ontrolde rolluiken.

zachte kunststoffen

Zacht kunststof verpakkingsafval dat geen pmd is en van huishoudelijke oorsprong is.

Voorbeelden: folies, kuipjes, vlootjes, potjes, rekfolie, krimpfolie, zakjes, draagtassen, verpakking rond paletten (bv. bouwhoezen).

 

Hoe betalen?

De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het geautomatiseerde systeem duidt aan of u er al dan niet voor moet betalen. Moet u betalen, dan kiest u uit één van de volgende betalingsmogelijkheden:

Betalen met bancontact

U kiest voor bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af.

Betalen met voorstorting

U stort op voorhand een bedrag op de rekening IBAN BE25 0910 1247 95 82 - BIC GKCC BE BB van Limburg.net. Bij het verlaten van het park wordt automatisch uw verschuldigd bedrag in mindering gebracht van het voorgestorte bedrag. Vergeet bij de mededeling zeker niet de naam en het adres te vermelden van de partij voor wie de voorstorting bedoeld is.

Betalen met overschrijving

Kies enkel voor deze oplossing als u uw betaalkaart niet bij heeft en u moet betalen bij het buitenrijden van het park. U kiest voor overschrijving op de betaalzuil. De zuil geeft u uw eID terug, samen met een ticket waarop het rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en een gestructureerde mededeling staan. Betaal vervolgens onmiddellijk thuis uw openstaande schuld aan de hand van de informatie op het ticket.  Opgelet! Wanneer u kiest voor overschrijving, betekent dit niet dat u thuis een overschrijvingsformulier toegestuurd zal krijgen op basis waarvan u uw openstaand saldo kan vereffenen.  Het ticket dat uit de zuil komt, geldt als overschrijvingsformulier. Hou er ook rekening mee dat de verwerking van een overschrijving enkele dagen tijd in beslag neemt. 

Cash betalen in het park kan niet!

 

OPENINGSUREN

winter (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld  wordt naar de wintertijd):

maandag

 gesloten

gesloten

dinsdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

woensdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

donderdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

vrijdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

zaterdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

 

zomer (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld  wordt naar de zomertijd):

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

woensdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 17.00 uur

donderdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 18.00 uur

vrijdag

9.00 - 12.30uur

13.00 - 17.00 uur

zaterdag

9.00 - 12.30 uur

13.00 - 16.00 uur

 

Het park is gesloten op maandag, zondag en feestdagen.

 

Met vragen over de werking van het vernieuwde geautomatiseerde park kunt u terecht bij:

Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32

3500 Hasselt

Tel. 0800 90 720

E-mail: info@limburg.net 

 

 

 

Asbest

asbest

Frituurolie

frituurvet2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley