Hoe uw afval correct aanbieden?

Dagelijks halen de afvalophalers van Limburg.net tonnen afval op. De meeste onder jullie bieden hun afval correct aan waardoor de ophalers het afval veilig en efficiënt in de ophaalwagen kunnen deponeren. Toch wordt niet alle afval correct aangeboden. Hierdoor wordt het werk voor de ophalers soms onveilig en kan het minder snel en efficiënt uitgevoerd worden. Ook om het afval goed te kunnen sorteren is correct aanbieden noodzakelijk.

 

Enkele veel voorkomende fouten: het dichtkleven van een huisvuilzak met tape bemoeilijkt het ophalen en ook te zware vuilniszakken zijn een probleem voor de ophalers. Daarnaast kan afval dat aan de buitenkant van de zak wordt vastgebonden niet gerecycleerd worden en zo gaan er kostbare afvalstromen verloren.

 

Vanaf januari zal Limburg.net meer controles uitvoeren op het correct aanbieden van afval. Om iedereen de kans te geven om zijn afval correct aan te bieden zullen de afvalophalers van Limburg.net een waarschuwing achterlaten als uw afval niet correct werd aangeboden. Afval dat bij een volgende ophaling niet correct wordt aangeboden zal blijven staan.

 

afval correct aanbieden 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley