GRUP Hippodroom: startnota en participatiemoment

Er wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt voor de Hippodroom. Het plangebied omvat onder meer de paardenrenbaan, tennisvelden en de bebouwing aan de Rutterweg, de hoeve, en een perceel landbouwgebied ten zuiden van de insteekweg Rutterweg.

 

De stad Tongeren is bevoegd voor de opmaak van dit plan. Er is een startnota over de site opgemaakt die de eerste opties aangeeft, onderbouwt en motiveert.

 

De startnota en de procesnota zijn te raadplegen via de bekendmakingen op deze website en liggen ter inzage bij de dienst Omgeving van de stad van 2 mei tot en met 30 juni 2018.

 

Ook uw mening telt. Daarom is er een participatiemoment in de Activ (Rutterweg) op maandag 14 mei om 19.00 uur.

 

Reacties op de startnota moeten uiterlijk op 30 juni 2018 aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het AC Praetorium (Maastrichterstraat 10). U kunt ze ook digitaal bezorgen via omgevingsloket@stadtongeren.be .

 

GRUP Hippodroom 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley