Nieuwe procedure om een kind te erkennen

Sinds 1 april 2018 is de procedure om een kind te erkennen gewijzigd. U moet nu een aantal documenten kunnen voorleggen en beide ouders moeten samen eerst de aangifte van erkenning tekenen. U geeft de erkenning best voor de geboorte door en maakt hiervoor een afspraak op het nummer 012 800 120 of via e-mail: geboorten@stadtongeren.be .


Voor te leggen documenten:

- geboorteakte erkenner en moeder en, indien het een erkenning na de geboorte betreft, ook van het kind

- bewijs identiteit erkenner en moeder

- bewijs nationaliteit erkenner en moeder

- bewijs van woonst erkenner en moeder

- bewijs burgerlijke staat erkenner (enkel indien persoon volgens het internationaal privaatrecht geen kind kan erkennen tijdens het huwelijk) en moeder (enkel bij erkenning voor geboorte of erkenning in de geboorteakte)

- bewijs zwangerschap (enkel bij erkenning voor de geboorte)

- eventueel bewijs gewoonterecht

 

Afschriften van Belgische akten of buitenlandse akten die overgeschreven zijn in België worden opgevraagd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Alle buitenlandse documenten moeten voorgelegd worden door de personen die een erkenningsakte willen laten opmaken. Documenten in een vreemde taal moeten uiteraard vertaald worden door een beëdigd vertaler en indien nodig voorzien van legalisatie (www.diplomatie.be)

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley