Gelijke onderwijskansen

Het decreet gelijke onderwijskansen (GOK) van september 2002, wil alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Het decreet regelt onder meer het inschrijvingsrecht (recht op inschrijving van een kind in de school naar keuze).

 

De lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) zetten het decreet om in de praktijk en garanderen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Tongeren maakt deel uit van een LOP basisonderwijs (Tongeren) en een LOP secundair onderwijs (Tongeren, Bilzen, Hoeselt) .

 

Het LOP:

verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs maakt een omgevingsanalyse en brengt de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen in beeld brengt advies uit, stimuleert verandering, ondersteunt met goede praktijkvoorbeelden, ... bemiddelt in het kader van doorverwijzing. Het zoekt mee naar de beste oplossing voor de betrokken leerling

 

Contact:

Marleen Lombaert

LOP-deskundige

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

AFDELINGBASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4M10

1210 Brussel

 

0491 35 11 23

marleen.lombaert@ond.vlaanderen.be 

www.agodi.be 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley