Rioleringswerken Hossenstraat

In de Hossenstraat werd een gescheiden riolering aangelegd en de straat werd volledig heringericht.

Infoavond op dinsdag 30 mei 2017:

- presentatie Infrax

- bureau Notermans
- Gemoco NV
- Geotec


Infoavond op dinsdag 24 mei 2016:
- presentatie van Geotec
- presentatie van Infrax

Meer info: stad Tongeren, Ing. Gert Gonnissen, 012 80 00 27 of gert.gonnissen@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley