Werken Kaststraat

Tot op heden heeft de Kaststraat geen riolering.

Met dit project wordt er een gescheiden riolering aangelegd, de wegen worden heraangelegd en er worden werken uitgevoerd aan nutsleidingen (o.a. vernieuwen van de openbare verlichting).
De kostprijs van de werken is geraamd op 975.000 euro, waarvan 245.000 euro ten laste van de stad Tongeren en 730.000 euro ten laste van Infrax.

 

Begin mei 2018 start aannemer Vanelgro met de werken aan de nutsleidingen. Deze werken zullen ongeveer 2 maanden duren.

 

Aansluitend zal aannemer Gemoco de riolerings- en wegeniswerken uitvoeren. Deze werken zullen ongeveer 3 maanden duren.Infoavonden bewoners

 

Infoavond op 19 april 2018:

- presentatie Tractebel

- presentatie Vanelgro

Infoavond op 13 oktober 2016:
- presentatie Infrax


Infoavond op 7 december 2015:

- presentatie Technum

 

Meer info: stad Tongeren, Ing. Gert Gonnissen, 012 80 00 27

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley